Share to your friends.

Sakura Guardian in the North (2017) Full Movie

Sakura Guardian in the North
0/10 by 0.871 users

The film follows the relationship between a mother and her son. In 1945, the mother played by Sayuri Yoshinaga fled with her two sons from the Russians to Hokkaido. In 1972, her son played by Masato Sakai returns to Japan after finding success in the U.S.

TitleSakura Guardian in the North
Duration minutes
Release DateOct 18, 2017
Genres
Production Company
Production CountriesJapan
Language日本語
Plot Keywords
Sayuri Yoshinaga
Tetsu Ezure
Masato Sakai
Shujiro Ezure
Ryoko Shinohara
Mari Ezure
Hiroshi Abe
Tokujiro Ezure
Koichi Sato
Shinji Sugawara
Ittoku Kishibe
Kazuo Yamaoka
Masatoshi Nakamura
Daikichi Okabe
Reiko Takashima
Mitsue Shimada
Toshiyuki Nagashima
Doctor Mita
Ken Yasuda
Hisashi Sugimoto
Toru Nomaguchi
Manabu Kimura
Yojiro Takita
Director
Takeshi Hamada
Director of Photography
Machiko Nasu
Writer
Rioko Tominaga
Producer
Images posters

High-Speed Downloads

  • mediafire Kb/s DOWNLOAD
  • mega Kb/s DOWNLOAD
  • dailymotion Kb/s DOWNLOAD
  • vk Kb/s DOWNLOAD
  • youtube Kb/s DOWNLOAD
  • openload Kb/s DOWNLOAD
  • google Kb/s DOWNLOAD